НВО Дигитални компетентности Модул 1

Подготовка за 2018 г.

Скала за оценяване
до 50% вкл. - слаб (2)
от 51% до 63% - среден (3)
от 64% до 76% - добър (4)
от 77% до 90% - мн. добър (5)
от 91% до 100% - отличен (6)