forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 2934 посетителя в сайта
Home Прием
Стражица - Прием в СУ"Ангел Каралийчев"

Прием за учебната 2024/ 2025 година

 

За учебната 2024/2025 година е предложен прием на две паралелки І клас, целодневно обучение.

Заповед

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас:

Дейности

Срок

Отговорник

1-ви етап

1.

Приемане на заявления за записване в 1-ви клас

31.05- 5.06. 2024г.

ЗАС

2.

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

на 06.06.2024г.
до 12.06.2024г.

Комисия по приема в 1-ви клас

3.

Изнасяне на списъците със записаните деца

14.06. 2024г.

Комисия по приема в 1-ви клас

2-ри етап

1

Обявяване на свободните места

до 17.30ч.

на 14.06. 2024г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

2

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

на 17.06. 2024г.

и 24.06. 2024г.

ЗАС, дежурни учители

3

Обявяване на останалите свободните места

на 26.06. 2024г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

4

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

до 12.09. 2024 г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

5

Родителски срещи по класове

10.09. 2024г.

Учители на 1-ви клас

 

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

ІІ. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване (по образец на училището);

2.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 

За учебната 2024/2025 година е предложен прием на две паралелки V клас, целодневно обучение

 

 

Архив прием за учебната 2023/2024 година

Архив прием за учебната 2022/2023 година

Архив прием за учебната 2021/2022 година

Архив прием за учебната 2020/2021 година


 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица