forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1329 посетителя в сайта
Home Държавни зрелостни изпити
Стражица - Държавни зрелостни изпити

Държавните зрелостни изпити за учебната 2022/2023 година:

 

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ  ЗА УЧЕБНА 2022/2023 Г.

Подробности за  ДЗИ (от сайта на МОН)

I.   Заповед на министъра на образованието

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

 

II.   Заповед на инж. Катя Петрова - директор  на  СУ "Ангел Каралийчев"

Заповед № 726/ 07.02.2023 - График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022 - 2023 година

 

Сесия май – юни

 • Български език и литература        – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч. - Зрелостниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
 • 23 май 2023 г., начало 08,30 ч. - Зрелостниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)
 • -  до 06.06.2022 г.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика  – в периода 26 –31 май 2023 г
 • Провеждане на задължителния ЗДИППК (в частта му по практика на професията)  - до 07.06.2023 г

 

 • Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК          - до 09.06.2023 г.

Подаване на заявления за допускане  и определяне вида на   задължителен държавен изпит/държавен изпит/изпит за придобиване на професия     - до 20.12.2022 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки    06.02 - 21.02.2023 г.

Подаване на заявления за допускане до допълнителните ДЗИ -  06.02 - 21.02.2023 г. и Валидиране на компетентности по чл. 167, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Допълнителните ДЗИ са по следните предмети:

 • БЕЛ (ООП); БЕЛ (ПП);
 • Математика (ООП); Математика (ПП);
 • История и цивилизации (ПП);
 • География и икономика (ПП);
 • Философия (ПП);
 • Биология и здравно образование (ПП);
 • Химия и опазване на околната среда (ПП);
 • Физика и астрономия (ПП);
 • Информационни технологии (ПП);
 • Информатика (ПП);
 • Предприемачество (ПП);
 • Музика (ПП);
 • Изобразително изкуство (ПП);
 • Английски език (ПП – В1.1); Английски език (ПП – В1); Английски език (ПП – В2); Английски език (ООП – А2); Английски език (ООП – В1.1); Английски език (ООП – В1); Английски език (ООП – В2.1);
 • Немски език (ПП – В1.1); Немски език (ПП – В1); Немски език (ПП – В2); Немски език (ООП – А2); Немски език (ООП – В1.1); Немски език (ООП – В1); Немски език (ООП – В2.1);
 • Френски език (ПП – В1.1); Френски език (ПП – В1); Френски език (ПП – В2); Френски език (ООП – А2); Френски език (ООП – В1.1); Френски език (ООП – В1); Френски език (ООП – В2.1);
 • Испански език (ПП – В1.1); Испански език (ПП – В1); Испански език (ПП – В2); Испански език (ООП – А2); Испански език(ООП – В1.1); Испански език (ООП – В1); Испански език (ООП – В2.1);
 • Италиански език (ПП – В1.1); Италиански език (ПП – В1); Италиански език (ПП – В2); Италиански език (ООП – А2); Италиански език(ООП – В1.1); Италиански език (ООП – В1); Италиански език (ООП – В2.1);
 • Руски език (ПП – В1.1); Руски език (ПП – В1); Руски език (ПП – В2); Руски език (ООП – А2); Руски език(ООП – В1.1); Руски език (ООП – В1); Руски език (ООП – В2.1).

 

На датите на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за
лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2022 – 2023 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като
общообразователен предмет по реда на ДЗИ.
На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас
преди учебната 2022 – 2023 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен
предмет.

Сесия август – септември

 • Български език и литература        – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
 • – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч. - Зрелостниците трябва да са в сградата на училището не по-късно от 8,00 часа.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.
 • Провеждане на задължителния ЗДИППК (в частта му по практика на професията)     - до 07.09.2023 г
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК             - до 08.09.2023 г

На датите на допълнителните ДЗИ се провеждат и съответните задължителни държавни изпити за лица, завърши

ли последния гимназиален клас преди 2021 - 2022, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки    26.06 - 07.07.2023 г.

На датите на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2022 – 2023 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като
общообразователен предмет по реда на ДЗИ.
На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2022 – 2023 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет.

 

Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация за професия код 541030 „Хлебар-сладкар"


НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (изм. и доп. ДВ. бр.101 от 3.12.2021 г.)

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.,..., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23.12.2022 г.) (публ. 09.01.2023 г.)

 

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица