forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1113 посетителя в сайта
Home Управление на личните данни
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Тренинги за социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи, по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

През месец октомври и ноември 2023 г. в СУ "Ангел Каралийчев" ще се проведат Тренинги за социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи, по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Успешно приключиха проведените през месец октомври и ноември 2023 година Тренинги за социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи. В заниманията взеха участие ученици от всички паралелки на училището от 1 до 12 клас. Тренингите се осъществиха с участието на външни лектори от областта на гражданска защита, медицински лица, пожарникари, както и класните ръководители.

До края на месец ноември 2023 година приключи проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. СУ „Ангел Каралийчев“ взе участие във всички дейности на проекта.

По дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.  училището получи техника, която се използва в дистанционните обучения по време на COVID 19.

По дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда бяха обучени ученици от 1 до 12 клас за работа в електронна среда.

По дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда бяха обучени педагогически специалисти за работа в електронна среда и електронни платформи.

По дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) бяха обучени родители, основно на учениците от първи клас за работа в електронна среда и електронни платформи.

По дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда беше дадена допълнителна подкрепа на ученици нуждаещи се от допълнителни часове за усвояване на учебния материал.

 

Снимки - Тренинги за социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи


 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица