forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1209 посетителя в сайта
Home Проект "Твоят час"
Архив прием 2022 2023 година

 

Прием за учебната 2022/ 2023 година

 

За учебната 2023/2024 година е предложен прием

на три паралелки І клас, целодневно обучение.

Заповед

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас:

 

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас:

 

Дейности

Срок

Отговорник

1-ви етап

3.

Приемане на заявления за записване в 1-ви клас

26.05- 6.06. 2023г.

ЗАС

5.

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

на 07.06.2023г.
до 12.06.2023г.

Комисия по приема в 1-ви клас

6.

Изнасяне на списъците със записаните деца

15.06. 2023г.

Комисия по приема в 1-ви клас

2-ри етап

1

Обявяване на свободните места

до 17.30ч.

на 15.06. 2023г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

2

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

на 16.06. 2023г.

и 23.06. 2023г.

ЗАС, дежурни учители

3

Обявяване на останалите свободните места

на 26.06. 2023г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

4

Записване на подалите заявления с пълен комплект документи

до 13.09. 2023 г.

Комисия по приема в 1-ви клас, дежурни учители

5

Родителски срещи по класове

08.09. 2023г.

Учители на 1-ви клас

 

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

ІІ. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване (по образец на училището);

2.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 

За учебната 2023/2024 година е предложен прием на три паралелки V клас, целодневно обучение

 

 

 

 

Прием в 8 клас за учебната 2022/2023 година

Прием Софт и Хард Науки.pptx

Прием Софт и Хард Науки.pdf

Утвърден държавен план-прием за училището за учебната 2022/2023 г.

 

Заповед РД 06 - 368 / 26.04.2022 г


1. Профил: „Софтуерни и хардуерни науки” – с интензивно изучаване на английски език с 26 ученици, пет годишен срок на обучение.

Профилиращи предмети:

Информатика

Информационни технологии

Балообразуване:

от НВО: 2БЕЛ + 2М + ИТУ + 1ЧЕ


Важни дати:

· Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 26-27 май 2022 г. (в училищата, където учат учениците)

· Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите: до 10.06.2022 г.

· НВО по БЕЛ: 14.06.2022 г. - начало 10.00 ч.

· НВО по Математика: 16.06.2022г. - начало 10.00 ч.

· НВО по Чужд език (по желание на ученика): 17.06.2022 - начало 10.00 ч.

· Проверка на способностите по Изобразително изкуство: 21.06.2022 г.

· Проверка на способностите по Музика: 22.06.2022 г.

· Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите: до 28.06.2022 г.

· Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите за проверка на способностите: до 01.07.2022 г.

· Подаване на документи за участие в приема: 05-07.07.2022 г.

· Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 12.07.2022 г.

· Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: до 13-15.07.2022 г.

· Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20.07.2022 г.

· Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 21- 22.07.2022 г.

· Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 23.07.2022 г.

· Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26-27.07.2022 г.

· Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 27.07.2022 г.

· Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01-02.08.2022 г.

· Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 02.08.2022 г.

· Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 09.09.2022 г.

· Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14.09.2022 г.

 

· Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в кабинета на ЗАС.

 

 

График за работното време на училищната комисия по приемане на документи и записване

на учениците на учениците ученици за VІІІ клас за учебната 2022-2023г.

 

  1. Записване на ученици на I етап на класиране - от 13.07.2022г. до 15.07.2022г. от 8:00 до 17:00 часа.
  2. Записване на ученици на втори етап на класиране - на 21.07.2022 и 22.07.2022г. от 8:00 до 17:00 часа.
  3. Записване на ученици, приети на III етап на класиране – на 1.08 и 2.08.2022г. от 8:00 до 17:00 часа.
  4. Записването на учениците се осъществява във фоайето на втория етаж на училището.

 

 

Необходими документи при записване:

1. Заявление по образец на училището

2. Свидетелство за завършено основно образование-оригинал

 


 

Архив прием за учебната 2023/2024 година

Архив прием за учебната 2022/2023 година

Архив прием за учебната 2021/2022 година

Архив прием за учебната 2020/2021 година 

 

 

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица