forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1393 посетителя в сайта
Home Квалификации
Покана до родителите

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” ГРАД СТРАЖИЦА

5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ.”ДОНЧО УЗУНОВ” № 13, ТЕЛ.: (06161) 20 – 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mail: str_sou@abv.bg, http://soustrajica.com/


Изх. №205/22.11.2022 г.

ПОКАНА

до родителите на учениците от всички паралелки и класове

на училище „Ангел Каралийчев“ гр.Стражица

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Средно училище „Ангел Каралийчев“ Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.

Срещите на всички паралелки ще се проведат на 28.11.2022г. от 17,15 часа в класните стаи на паралелките от І до ХІІ клас

Дневен ред на срещата на родителите на всяка паралелка:

  1. Избор на представители на паралелката за участие в събранието на родителите за избиране на обществен съвет.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:

ü подпомагане развитието на детската градина и училището;

ü граждански контрол на управлението на детската градина и училището.

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана на интернет страницата на училището http://soustrajica.com/и на информационното табло на главния вход на училището.

Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от директора и зам. директора във всеки работен ден от 7,30 до 16,30 часа.

Инж. Катя Петрова

Директор на СУ „А. Каралийчев” –

Стражица

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица