forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 307 посетителя в сайта
Home Политики за ограничаване на агресия, тормоз и дискриминация
Политики за ограничаване на агресия, тормоз и дискриминация

Политики за ограничаване на агресия, тормоз и дискриминация

в СУ"Ангел Каралийчев" гр.Стражица


 1. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в СУ "Ангел Каралийчев" за учебната 2020/2021 г.
 2. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в СУ "Ангел Каралийчев" за учебната 2019/2020 г.
 3. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА
 4. Политика на СОУ"Ангел Караличев", гр.Стражица по отношениe равнопоставеност и защита от дискриминация в училище
 5. Политика на СОУ"Ангел Каралийчев", гр.Стражица за равнопоставеност между половете
 6. Политика на СОУ"Ангел Караличев", гр.Стражица  за противодействие на училищния тормоз в училище
 7. План за работата на училищен координационен съвет за справяне с училищния тормоз между учениците в СОУ"Ангел Караличев", гр.Стражица за учебната 2015/2016г.
 8. План за противодействие на училищния тормоз в СОУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 9. План за действие за  ограничаване на агресията между учениците в СОУ"Ангел Караличев", гр.Стражица за учебната 2015/2016г.
 10. Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици в СОУ"Ангел Каралийчев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.
 11. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в СОУ"Ангел Караличев", гр.Стражица за учебната 2015/2016г.
 12. Механизъм за реакция при риск от социално изключване и дискриминация на основата на пола
 13. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в СОУ"Ангел Караличйев" , гр.Стражица за учебната 2015/2016 г.

 

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица