forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1236 посетителя в сайта
Home Прием
АРХИВ ПРИЕМ 2020/2021

АРХИВ ПРИЕМ 2020/2021

 

 

ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ  ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС  2020 ГОДИНА


1. Профил: Софтуерни и хардуерни науки – с интензивно изучаване на английски език с 26 ученици, пет годишен срок на обучение.

Профилиращи предмети:

Английски език

Информационни технологии

Информатика

Балообразуване:

от НВО: 2БЕЛ + 2М + ИТУ + 1ЧЕ


2. Паралелка по специалност 5410301 „Производство на хляб и хлебни изделия” от професиия 541030 „Хлебар – сладкар” от професионално направление 541 „Хранителни технологии” за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация.;с 26 ученика, пет годишен срок на обучение, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

Балообразуване:

от НВО: 2БЕЛ + 2М + ГИУ + ХООСУ


ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА - ВИДЕО


Важни дати:

•Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 27-29.05.2020

•Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите: 08.06.2020

•НВО по БЕЛ: 15.06.2020

•НВО по Математика: 17.06.2020

•Проверка на способностите по Изобразително изкуство: 22.06.2020

•Проверка на способностите по Музика: 23.06.2020

•Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите: 26.06.2020

•Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите за проверка на способностите: до 02.07.2020

•Подаване на документи за участие в приема: 03-07.07.2020

•Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 13.07.2020

•Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: до 16.07.2020

•Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20.07.2020

•Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22.07.2020

•Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: до 23.07.2020

•Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 24-27.07.2020

•Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29.07.2020

•Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 30.07.2020

 

•Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в кабинет ЗАС.

 

 

Заповед 756/12.03.2020

 

Архив прием за учебната 2023/2024 година

Архив прием за учебната 2022/2023 година

Архив прием за учебната 2021/2022 година

Архив прием за учебната 2020/2021 година


 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица