forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 1316 посетителя в сайта
Home Административни услуги
Административни услуги

Административни услуги предоставяни от  СУ "Ангел Каралийчев", гр.Стражица

 

Информация за услугите предоставяни от образователните институции

Информация, за мерките, включени в  Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“

Информация и образци на заявления по предоставянето на извършвани от Средно училище „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. Велико Търново

„Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“

Информация и образци на заявления за услугите предоставяни от Средно училище „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. Велико Търново

Идентификатор и наименование на услугата,


Идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Услуги предоставяни от Средно училище „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. Велико Търново

Информация за предоставяне на услугата и образец на заявление

138

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

3. Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

4. Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

5. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

изтегли информация

изтегли образец на заявление:

т. 1-Заявление за записване

т. 2-Заявление за записване 1 клас

т. 3-Заявление за записване 5 клас

т. 4-Заявление за записване 8 клас


141

Издаване на диплома за средно образование

изтегли информация

изтегли образец на заявление

143

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

изтегли информация

изтегли образец на заявление

147

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

изтегли информация

изтегли образец на заявление

148

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

изтегли информация

изтегли образец на заявление

149

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

изтегли информация

изтегли образец на заявление

150

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

изтегли информация

изтегли образец на заявление

153

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

изтегли информация

изтегли образец на заявление

154

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

изтегли информация

изтегли образец на заявление

155

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

изтегли информация

изтегли образец на заявление

156

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

изтегли информация

изтегли образец на заявление

156

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

изтегли информация

изтегли образец на заявление

 

СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица

Контакти:

 

Адрес:
Адрес:
Улица: "Дончо Узунов" №13
Град :Стражица
Област: Велико Търново
5150
България

Е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Телефон: Телефон : 06161 2027
Факс: Fax: 06161 2027

https://soustrajica.com/

 

 

Заместник-директор:

Цветанка Стойчева Захариева, Телефон 06161 20 27

 

Заместник-директор:

Петя Николаева Калчева, Телефон 06161 20 27

 Директор:

Инж. Катя Атанасова Петрова, Телефон: 06161 20 27

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица