forex trading logo

Bulgarian English French German Norwegian Polish Romanian Russian Turkish

Меню

Кой е Онлайн ?

В момента има 449 посетителя в сайта
Home Обяви
Стражица - Обяви

Заповед № 1404/07.09.2022 г


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ АНГЕЛ  КАРАЛИЙЧЕВ”  ГРАД  СТРАЖИЦА

5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ.”ДОНЧО УЗУНОВ” № 13, ТЕЛ.:  (06161)  20 – 27, ФАКС (06161) 20-27,

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ОБЯВА

На основание Заповед № 1404/07.09.2022 г.  на директора на СУ “Ангел Каралийчев” гр.Стражица, се обявява:  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща  бюфет за закуски с обща ЗП 24 кв.м в сградата на СУ “А.Каралийчев”, находящо се в УПИ VІІ, кв.63 по плана  на гр.Стражица, с началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска  в размер на 151,50 лв.

Търгът ще се проведе на 29.09.2022 г. от 13.00 часа в мултимедийната зала на СУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13.

При неявяване на кандидати е определена втора дата за провеждане на търга 20.10.2022 г. от 13.00 ч.

Огледът на помещението може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка. Цената на тръжната документация е 50.00 лева /петдесет лева/. Тръжната документация се получава от ЗАС при СУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13 до 16.00 часа на 23.09.2022 г. и за втора дата до 16.00 ч. на 14.10.2022, след представяне на документ за закупуването й. Определената сума се внася по банковата сметка на СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, клон 0411 при банка „ДСК” АД, гр. Стражица по сметка, IBAN: BG61STSA93003101104900, BICSTSABGSF или в касата на училището.

Депозитна вноска за участие в търга е в размер на 455 лв. и се внасят в банковата сметка на СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, IBAN: BG32 STSA 9300 3301 503057, BICSTSABGSF, клон 0411 при банка „ДСК” АД, гр. Стражица до 16.00 часа на 28.09.2022 г. и за втора дата до 16.00 ч. на 19.10.2022г.

Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик – до 16.00 часа на 28.09.2022 г и за втора дата до 16.00 ч. на 19.10.2022 г..,/в работни дни/. Необходимите документи за участие се подават при ЗАС на СУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13.

 

Изтегли обявата от тук

Дата на публикуване: 09.09.2022 г.

 

 

 

 

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект KA201 на програмата Еразъм +

„Подкрепа на интеграцията на деца от ромски произход чрез

методите на мултиграмотност и мултимодалност при изучаването

на език в ранния етап на началното образование -

“RomaMultiLangPrimE” (Nr 2020-1-RO01-KA201-080342)

Средно Училище „Ангел Каралийчев“ обявява


МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ

„СПОДЕЛЕТЕ НАШАТА ИСТОРИЯ


ПРИМЕРНИ ТЕМИ НА РАЗКАЗА:

приятелство, семейство, бедност, загуба


Учениците са свободни да изберат всяка тема, която искат, като

използват всички възможности – аудио, текст, изображение, видео

или друго (например аудио-изображения-текстови истории).

Творбите могат да бъдат индивидуални или колективни.

РАЗДЕЛИ:

Раздел 1: Ученици на възраст 6-8 години

Раздел 2: Ученици на възраст 9-12 години

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

Участници: Деца между 6 - 12 години с подкрепата на родители, учители,

училищни администратори и др.

• Историите могат да бъдат написани ръкописно или на компютър.

Могат да се добавят рисунки и символи.

• Брой думи - 250 - 750.

• В края на всяка работа да бъдат изписани: името и фамилията

на детето, възрастта, образователната институция, държава,

групата/класът (ако е колективна работа, името на всички участващи деца),

заглавието на работа, името на учителя-координатор.

Историите да се представят до 31.03.2022 г. на имейл:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или лично на Здравка Костова,

координатор на проекта за България

· Оценяването на работите ще се извършва до 15.04.2022 г.

във всяка страна, участваща в проекта.

• Оценяването на творбите на международно ниво ще се извършва 
до 13.05.2022 г. от жури, съставено от специалисти по писане на 
разкази от страната координатор  на конкурса,
Областна дирекция по образованието, гр. Османие. 
• Ще бъдат присъдени I, II, III награда и поощрения за всеки раздел 
на национално и международно ниво. 
 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ : 
·         спазване на темата на конкурса;
·         спазване на изискванията за структурата на разказа;
·         герои: положителни и отрицателни;
·         поука/заключение; значимост на посланието;
·         динамично действие;
·         креативност, гениалност, оригиналност на разказа. 
 

 

За повече информация: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


 

 

Обявление:

 

СУ „Ангел Каралийчев“, гр.Стражица набира оферти за летен морски лагер, по НП „Отново заедно“. Офертата е за 38 ученици и 4 ръководители.

Изисквана информация в офертата:

1. Цена за брой участник (включва транспорт, застраховка, нощувки, изхранване, входни такси и др.)

2. Информация за базата за настаняване (спортни съоръжения, конферентни зали, наличие на мед. лице)

3. Подробна програма (културна, спортна или социална)

4. Възнаграждение за ръководител

5. Проект на договор в съответствие и изискванията на Националната програма „Отново заедно“

Срок за подаване на оферти:  до 05.07.2021 г. (понеделник) 17:00 ч.

За контакти : str_sou@abv.bg

Получените оферти ще бъдат разгледани до 09.07.2021г.

 

Избраният кандидат ще бъде уведомен на 09.07.2021г.

 

 

 

ОБЯВА

Средно училище „Ангел  Каралийчев“, град Стражица обявява конкурс за лого на  училището.

В конкурса могат да  участват всички ученици от І до ХІІ клас на СУ „Ангел Каралийчев“, гр.Стражица с индивидуален или групов проект.

Изисквания към проекта за лого:

1.Да е авторски, оригинален, да не е копиран.

2.Да е съобразен с институцията.

Използвани техники: компютърни програми и средства на изобразителното изкуство.

Критерии към проекта за лого:

1.Съответствие с посочените изисквания.

2. Да има графична яснота. Графичен и смислов синтез, свързан със символите и знаците на учебното заведение.

3.Подходяща цветова гама.

4.Разпознаваемост на логото.

5.Креативност.

6. Форма, подходяща за използване в училищните документи.

Проектите да се изпращат  с попълнени лични данни: име, фамилия и клас до 30.06.2021 год. на еmail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или се предават в кабинета на ЗДУД.

Комисия ще оценява единствено проекти, отговарящи на горепосочените условия.

Авторът на логото, класирано на първо място получава награда.

 

 

ОБЯВА

Във връзка с организирането на обучение по проект „Подкрепа на интеграцията на деца от ромски произход чрез методите на мултиграмотност и мултимодалност при изучаването на език в ранния етап на началното образование“, което ще се проведе във Верона, Италия, СУ „Ангел Каралийчев“ кани желаещите учители да подадат своите завления.

Необходими документи:

1. Попълнен формуляр - линк към формуляра

2. CV

3. Сертификат за владеене на език ( ако е наличен )

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще бъде проведено на български и на английски.

 

Срок за подаване на документите 15.06.2021 г.

 

 

ОБЯВА

Средно училище „Ангел  Каралийчев“, град Стражица обявява конкурс за лого на  училището.

В конкурса могат да  участват всички ученици от І до ХІІ клас на СУ „Ангел Каралийчев“, гр.Стражица с индивидуален или групов проект.

Изисквания към проекта за лого:

1.Да е авторски, оригинален, да не е копиран.

2.Да е съобразен с институцията.

Използвани техники: компютърни програми и средства на изобразителното изкуство.

Критерии към проекта за лого:

1.Съответствие с посочените изисквания.

2. Да има графична яснота. Графичен и смислов синтез, свързан със символите и знаците на учебното заведение.

3.Подходяща цветова гама.

4.Разпознаваемост на логото.

5.Креативност.

6. Форма, подходяща за използване в училищните документи.

Проектите да се изпращат  с попълнени лични данни: име, фамилия и клас до 30.06.2021 год. на еmail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или се предават в кабинета на ЗДУД.

Комисия ще оценява единствено проекти, отговарящи на горепосочените условия.

Авторът на логото, класирано на първо място получава награда.

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 1383/03.09.2019 за определен заявител

 

създаден на 03.09.2019 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е - 21.08.2019

за набиране на предложения за доставка на продуктите по

Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

 

създаден на 21.08.2019 г.

Пъленият текст на обявата  в pdf формат  можете да видите тук


I. ОПИСАНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕТО

На основание чл.13б от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в сила от 05.03.2019г., СУ „Ангел Каралийчев” публикува настоящата обява и отправя покана за предоставяне на предложения с предмет:

Извършване на доставки по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за две учебни години - 2019/2020 и 2020/2021.

Срок за подаване на предложенията: 30.08.2019г. до 16,30ч. лично от участника или от упълномощен от него представител, в сградата на СУ „Ангел Каралийчев”, на адрес гр.Стражица, ул.”Дончо Узунов”13.

Брой ученици в учебното заведение попадащи в целевата група по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко", а именно децата от I до IV клас включително, към датата на публикуване на настоящата обява – 202броя.

 

Максимален брой доставки за всяка учебна година:

- По схема "Училищен плод" – 46 доставки. По Схема "Училищен плод" се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в сила от 05.03.2019г., от които най-малко 1/3 от доставките на всеки доставчик да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

- По схема "Училищно мляко" – 50 доставки. По Схема "Училищно мляко" се разпределят мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в сила от 05.03.2019г., като най-малко 1/2 от доставките на всеки заявител са прясно пастьоризирано мляко или кисело мляко, а най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко.

Броя на доставките за всяка учебна година се определят от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” в срок до 15 август съобразно прогнозата за бюджета по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко".

Период за извършване на доставките на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за всяка учебна година: 15септември до 31май.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

По схема Училищен плод“:

- Да представят предложение за доставка на плодове и зеленчуци по схемата включени в списъка по приложение № 1а на Наредбата.

- Да предоставят регистационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.

- Предоставяне на договор , предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба 3 от 1999г. за създаване и поддържане на земеделски стопани, в който се посочва регистрационния номер на земеделския стопанин.

По схема Училищно мляко“:

- Да представят предложение за доставка на мляко и млечни продукти включени в списъка по приложение № 3 на Наредбата.

- Да предоставят регистационен / регистрационни номер / номера на транспортното / транспортните средство / средства по чл. 10, ал.4

- Предоставяне на копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, който ще бъдат доставяни.

- Предоставяне на договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл.13, ал. 1, т. 2

- Представяне на писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл .13, ал. 1, т. 3

- Предоставяне на мостри на опаковките на млякото и млечните продукти , който ще бъдат доставяни и който отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1,3 и 5.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложението се подава в свободен текст на български език – на хартиен носител и съдържа всички документи от раздел II – Изисквания към участниците.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно да спазват и изпълняват всички изисквания разписани в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в сила от 05.03.2019г.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява няма да се разглеждат.

Пенка Димитрова

Директор на СУ ”Ангел Каралийчев”

гр.Стражица

 


 

ЗАПОВЕД 1197/24.06.2019 г.


Относно: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща бюфет за закуски в сградата на СУ “А.Каралийчев”, находящо се в УПИ VІІ, кв.63 гр.Стражица с обща площ 24 кв.м

Пъленият текст на обявата  в pdf формат  можете да видите тук
Създаден на: 24.06.2019 г.

ЗАПОВЕД 1198/24.06.2019 г.

 

Относно: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет в сградата на СУ “А.Каралийчев”, находящо се в УПИ VІІ, кв.63 гр.Стражица с обща площ 15,26 кв.м

Пъленият текст на обявата  в pdf формат  можете да видите тук
Създаден на: 24.06.2019 г.

 

 

О Б Я В А -  16.08.2016

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 22.08.2016 г. от 14,30 часа, в сградата на СУ „Ангел Каралийчев” гр.Стражица, кабинета на ЗДУД на ІІ етаж, комисията назначена със заповед №1222 / 08.08.2016 г. на директора на СУ “Ангел Каралийчев” гр.Стражица за разглеждане, оценка и класиране на участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на готова храна по предварителни заявки за учениците в СОУ „Ангел Каралийчев” – гр. Стражица”, по обособени позиции: Позиция 1: Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас.; Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VIII клас, обучаващи се целодневно., открита с Решение № 1135/12.07.2016 г. на директора на СУ „Ангел Каралийчев“, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 01872-2016-0001.

 

 

Създаден на: 16.08.2016 г.

 

 

 

О Б Я В А -  20.04.2016

 

Относно : Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на бюфет за закуски с обща площ  24кв.м в сградата на СОУ"А.Каралийчев" гр.Стражица

Пъленият текст на обявата  в pdf формат  можете да видите тук

 

 

О Б Я В А -  16.12.2013

 

На основание Заповед №263/16.12.2013 г. на директора на СОУ “Ангел Каралийчев” гр.Стражица, се обявява: търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет в сградата на СОУ “А.Каралийчев”, находящо се в УПИ VІІ, кв.63 гр.Стражица с обща площ 15,26 кв.м., с началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 31 лв .

Търгът ще се проведе на 10.01.2014г. от 14.00 ч. в мултимедийната зала на СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13. При липса на кандидати и непровеждане в тази връзка на търг за първата дата се насрочва втора дата за провеждане на търг - 24.01.2014 г. в мултимедийната зала от 14.00 ч..

Оглед на помещенито може да бъде извършен от кандидат-участниците в търга след представен документ за закупена тръжна документация и след предварителна заявка, всеки работен ден, от 10:00 до 16:00 часа, до последния работен ден, предхождащ датата на търга. За заявки – тел.: 06161 / 20-27 – Цветанка Захариева.а, Цената на тръжната документация е 5.00 лева /пет лева/. Тръжната документация се получава от ЗАС при СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13 до 15.00 часа на 9.01.2014 г.и за втора дата до 15.00 ч. на 23.01.2014г. , след представяне на документ за закупуването й. Определената сума се внася по банковата сметка на СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, клон 0411 при банка „ДСК” АД, гр. Стражица по сметка, IBAN: BG61STSA93003101104900, BICSTSABGSF или в касата на училището.

Депозитна вноска за участие в търга е трикратния размер на началната месечна тръжна цена, която се внасят в банковата сметка на СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, клон 0411 при банка „ДСК” АД, гр. Стражица по сметка, IBAN: BG32 STSA 9300 3301 503057, BIC - STSABGSF, до 16.00 часа на 09.01.2014 г. и за втора дата до 16.00 ч. на 23.01.2014г.

Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик – до 16.00 часа на 09.01.2014 г. и за втора дата до 16.00 ч. на 23.01.2014г. /в работни дни/. Необходимите документи за участие се подават при ЗАС на СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13.

 

 

 

 

 

О Б Я В А  - 18.12.2012

 

 

На основание Заповед №236/18.12.2012 г. на директора на СОУ “Ангел Каралийчев” гр.Стражица, се обявява: търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за търговска дейност и приготвяне на закуски в сградата на СОУ “А.Каралийчев”, находящо се в УПИ VІІ, кв.63 гр.Стражица с обща площ 24 кв.м, с началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 120 лв .

Търгът ще се проведе на 11.01.2013г. от 14,00 часа в мултимедийната зала на СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13.
Огледът на помещението може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка. Цената на тръжната документация е 5.00 лева /пет лева/. Тръжната документация се получава от ЗАС при СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 13 до 16.00 часа на 09.01.2013 г., след представяне на документ за закупуването й. Определената сума се внася по банковата сметка на СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, клон 0411 при банка „ДСК” АД, гр. Стражица по сметка, IBAN: BG61STSA93003101104900, BICSTSABGSF или в касата на училището.

Депозитна вноска за участие в търга е трикратния размер на началната месечна тръжна цена, която се внасят в банковата сметка на СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица, клон 0411 при банка „ДСК” АД, гр. Стражица по сметка, IBAN: BG32 STSA 9300 3301 503057, BIC STSABGSF.

Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се подават до 12.00 часа на 10.01.2013 г. при ЗАС на СОУ “Ангел Каралийчев” – 2 етаж, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост.

 

 

 

Популярно

Последни новини

Полезни връзки

Медии


Administrator MK

Стражица Стражица Стражица